اخبار

اجرای طرح مبارزه با کالای خانگی قاچاق در اهواز

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید هادی قنواتی  اظهار نمود: طرح مبارزه با کالای خانگی قاچاق از اول مهر در سراسر استان انجام می‌شود.

شرکت بوش به پتانسیل بازار ایران، باور دارد

به گزارش ایلنا، با اجرای برجام، به تدریج یخ مراودات سیاسی و اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی در حال آب شدن است و سرمایه‌گذاران ارواپایی، ورود به ایران را آغاز کرده‌اند.